0 Cart

Thu mua phế liệu nhôm, đồng

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất phôi nhôm, Nhà máy nhôm Hoàng Hải Phát nhận thu mua các phế liệu nhôm, đồng với giá trực tiếp  và thanh toán tiền ngay. Chúng tôi không ngừng phát triển các quan hệ bạn hàng thu gom phế liệu trong và ngoài nước.