0 Cart

Nhôm phi tròn

Nhôm phi tròn

Danh mục: Nhôm Định Hình

Nhôm phi tròn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã Sản Phẩm Vật Liệu      Kích Thước (mm)  Độ Dầy (mm) Trọng Lượng (kg/m)
PHI184 6063-T5 PHI 184 3.1 4.77
PHI130 6063-T5 PHI 130 2.3 3.4
PHI124 6063-T5 PHI 124.1 2.5 2.58
PHI100 6063-T5 PHI 99.9 2.3 1.84